اسپای (جاسوسی بک لینک های رقبا)

پکیج اسپای (جاسوسی بک لینک رقبا) برای 1 وبسایت

دریافت بک لینک های وبسایت رقیب شما
این پکیج مخصوص آنالیز بک لینک های یک رقیب و یا بیشتر است.امکان آنالیز بیش از یک رقیب وجود دارد (در هنگام سفارش با استفاده از بخش "انتخاب های قابل پبکربندی" مشخص نمایید)
هزینه آنالیز یک رقیب 50 هزار تومان می باشد.هزینه هر آنالیز بیشتر تنها 30 هزار تومان می باشد.
جزئیات بک لینک های هر دامنه به صورت فایل اکسل برای مشتری ارسال خواهد شد.
* توجه شود اگر تعداد بک لینک های دامنه هر کدام از رقبا کمتر از حد نصاب باشد، هزینه مربوط به آن بازگشت داده خواهد شد.